SEO – optimizacija za web stranice

SEO analizom Vaših web stranica doznat ćete što je sve potrebno napraviti za kvalitetan rejting na Googleu. Analiza će vam pružiti sve potrebne informacije u kojem smjeru krenuti dalje.

SEO analiza web stranica omogućiti će vam uvid u trenutno stanje vaših web stranica kada su u pitanju tražilice, posebno Google. Bitno je točno znati gdje se vaše stranice trenutno nalaze kako bi kasnije mogli mjeriti uspješnost samog procesa. Zatražite analizu i mi ćemo proučiti vaše web stranice te kreirati dokument koji će vam reći što je potrebno ispraviti te što je potrebno dalje raditi kako biste postigli krajnji cilj tj. rejting.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Što je sve uključeno u analizu?

Sve što mi, na temelju svog dugogodišnjeg iskustva, smatramo bitnim. Analiza je jednostavna i lako razumljiva te sadrži osnovna objašnjenja.

Pisanje optimiziranog sadržaja za web stranice

Sadržaj predstavlja samo srce vaše web stranice: privlači i zadržava posjetitelje, potiče ih na ponovni posjet i pretvara ih u kupce. Tražilice koriste sadržaj da bi odredile temu svake pojedine stranice i rangirale je u rezultatima pretraživanja za relevantne riječi i izraze. Web stranice koje redovito obnavljaju i proširuju svoj sadržaj privlače širok krug čitatelja te ih češće posjećuju spideri s tražilica.

Stoga je nužno da na vašim web stranicama imate relevantan, zanimljiv i redovito obnavljan sadržaj, optimiziran prema SEO načelima. Tu vam možemo pomoći.

Možda su vaše stranice ispunjene kvalitetnim sadržajem, ali on nije optimiziran ili je skriven zbog loše arhitekture stranice. Ili vam možda nedostaje sadržaja koji će navesti posjetitelje da se vrate na stranicu i podijele je sa svojim prijateljima.

Mi ćemo izvršiti analizu tržišta i identificirati teme najzanimljivije vašoj ciljanoj publici; pratit ćemo promjene algoritama na tražilicama; i promovirati vaš sadržaj kako biste od njega izvukli najveću moguću korist.

Usluge pisanja sadržaja za web

Naše usluge pisanja optimiziranog sadržaja za web uključuju:

  • Optimizaciju postojećeg sadržaja
  • Proizvodnju novog sadržaja
  • Promoviranje sadržaja
  • Proizvodnju ciljanih stranica za PPC oglase
  • Pisanje i distribuciju optimiziranih objava za medije
  • Upravljanje profilima na društvenim mrežama

Uz kvalitetan, dobro optimiziran sadržaj vaše će web stranice uživati ugled među posjetiteljima i visoko rangirati na tražilicama. Popularnost i posjećenost vaših stranica će rasti i donijeti vam povećanu dobit.

Optimizacija za tražilice

Cilj optimizacije web stranica za tražilice je postići bolji rejting u besplatnim rezultatima pretraživanja Googlea na bitne ključne riječi te time povećati prodaju usluga ili proizvoda.

Što je uključeno u cijeni usluge?

U cijeni usluge je uključeno postizanje TOP 10 rejtinga za dogovorene ključne riječi. Optimizacija web stranica za tražilice odrađuje se na način da se prvo definira lista ključnih riječi za koje je potrebno postići bolji rejting. Zatim se provjeri da li su web stranice prilagođene tehnologiji tražilica te da li imaju sadržaj za svaku od navedenih ključnih riječi. Nakon što se steknu svi uvjeti na samim stranicama kreće se u promociju web stranica na način koji tražilicama daje signal za koje ključne riječi se web stranice trebaju bolje pozicionirati. Kontaktirajte nas kako bi saznali sve potrebne informacije o cijelom procesu te konačnoj cijeni pružanja usluge.

Kontaktirajte nas